Zwolnienie lekarskie online. Jak je uzyskać?

Korzystając z konsultacji lekarskiej online, możesz uzyskać e-zwolnienie.
Zwolnienie lekarskie online. Jak je uzyskać?
21.12.2022

Wystarczy umówić się na wizytę bez kolejek, w dowolnym terminie. Wizyty lekarskie online są dzisiaj bardzo popularną formą konsultacji z lekarzem. Dzięki nowoczesnym technologiom można uzyskać poradę, odbyć e-wizytę z lekarzem lub otrzymać e-receptę bez wychodzenia z domu. W jaki sposób to zrobić?

Wizyta online – jak to działa?

Wizyta u lekarza online wygląda podobnie jak standardowa wizyta w placówce medycznej. Po wybraniu dogodnego terminu i opłaceniu wizyty pacjent dostaje potwierdzenie zamówionej teleporady. Następnie lekarz dzwoni do pacjenta na numer telefonu podany w zgłoszeniu. Warto załączyć dokumentację medyczną przed e-wizytą. Na jej podstawie oraz na podstawie dokładnego wywiadu lekarskiego specjalista udziela wymaganych w danym przypadku świadczeń (łącznie z wystawieniem recepty i skierowania). Jeśli uzna, że zachodzi taka potrzeba, może także wystawić zwolnienie lekarskie online, które automatycznie zostaje wysłane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz pracodawcy. 

W jaki sposób można uzyskać zwolnienie lekarskie online? 

Lekarz podczas wizyty online może wystawić e zwolnienie online, czyli potocznie L4. Specjalista wystawi odpowiednie dokumenty, jeśli stwierdzi, że są ku temu powody. Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-zwolnienia) są w Polsce obowiązkowe i automatycznie przekazywane do ZUS-u w IKP, czyli w Internetowym Koncie Pacjenta. Zwolnienie lekarskie musi być wystawiane przez specjalistę zgodnie z prawem. Podstawą do uzyskania elektronicznego zwolnienia lekarskiego jest zdiagnozowane schorzenie, na którego podstawie lekarz internista orzekł czasową lub stałą niezdolność do pracy. Zgodnie z prawem w Polsce zwolnienie może zostać wystawione przez internistę do 3 dni wstecz. 

Czy można otrzymać e-zwolnienie lekarskie bez konsultacji?

Podstawą do wystawienia L4 jest teleporada. Zwolnienie lekarskie zostanie wystawione, jeśli lekarz uzna to za konieczne. Dzieje się tak, kiedy objawy towarzyszące pacjentowi uniemożliwiają wykonywanie pracy i potrzebna jest natychmiastowa rekonwalescencja. Po zwolnienie można się zgłosić, na przykład, jeśli pacjent zmaga się z silną migreną, infekcją dróg oddechowych, zatruciem pokarmowym lub zaostrzeniem choroby przewlekłej. 

Kiedy przysługuje e-zwolnienie na dziecko?

Rodzicom przysługuje także zwolnienie lekarskie na dziecko, które również można uzyskać podczas konsultacji z lekarzem online. Możliwość skorzystania z takiego świadczenia ma zarówno ojciec, jak i matka. Najważniejsze jest, aby rodzic był objęty ubezpieczeniem. E-zwolnienie lekarskie można uzyskać na dziecko własne, przysposobione, a także przyjęte na wychowanie. Długość takiego zwolnienia jest uzależniona od wieku dziecka. Rodzice młodszych dzieci (do 14 roku życia) mają prawo aż do 60 dni zwolnienia w ciągu roku kalendarzowego. 

 

Artykuł partnera

Komentarze
Ocena: 5 / 5

Polecane dla Ciebie