zakaz wymawiania przy pacjencie określenia „otyłość”