WASZA SZAFA: Kolorowa jesień w garderobie Sary (Ma 2 małe córeczki i świetną figurę)

Sara wie, jak być modną i szczęśliwą mamą!
WASZA SZAFA: Kolorowa jesień w garderobie Sary (Ma 2 małe córeczki i świetną figurę)
24.11.2011

Witam. Mam na imię Sara, mam 27 lat i jestem pełnoetatową mamą dwóch dziewczynek. Od niedawana prowadzę bloga http://misscferreira.blogspot.com/. Wygląda to tak, że stroję się, zabieram swoją ekipę (dzieci, wózek, statyw i aparat) i idę sobie robić foty. Na miejscu rozkładam dzieciom piknik i ku uciesze lub trwodze przechodniów pozuję do statywu :D Moda to dla mnie zabawa, lubię eksperymentować z kolorami, mam skłonność do szpilek, lumpeksów i przesady. Zawsze jednak staram się podkreślać swoją kobiecość.

Pozdrawiam wszystkich,

Sara

Autorkę dzisiejszej szafy prosimy o kontakt z redakcją w celu przekazania adresu, pod który moglibyśmy wysłać nagrodę: książkę oraz film DVD.

Jeśli i Ty chciałabyś pokazać swój styl, a przy okazji otrzymać atrakcyjny upominek, prześlij zdjęcia wraz z krótkim opisem na adres: redakcja(at)papilot.pl, w tytuł maila wpisując "WASZA SZAFA". 

UWAGA! Prosimy o dołączanie do zgłoszeń konkursowych oświadczenia o treści: Oświadczam, że jestem autorką załączonych fotografii i zgadzam się na ich publikację na łamach portalu Papilot.pl.

szafiarki

Witam. Mam na imię Sara, mam 27 lat i jestem pełnoetatową mamą dwóch dziewczynek. Od niedawana prowadzę bloga http://misscferreira.blogspot.com/. Wygląda to tak, że stroję się, zabieram swoją ekipę (dzieci, wózek, statyw i aparat) i idę sobie robić foty. Na miejscu rozkładam dzieciom piknik i ku uciesze lub trwodze przechodniów pozuję do statywu :D Moda to dla mnie zabawa, lubię eksperymentować z kolorami, mam skłonność do szpilek, lumpeksów i przesady. Zawsze jednak staram się podkreślać swoją kobiecość.

szafiarki

Witam. Mam na imię Sara, mam 27 lat i jestem pełnoetatową mamą dwóch dziewczynek. Od niedawana prowadzę bloga http://misscferreira.blogspot.com/. Wygląda to tak, że stroję się, zabieram swoją ekipę (dzieci, wózek, statyw i aparat) i idę sobie robić foty. Na miejscu rozkładam dzieciom piknik i ku uciesze lub trwodze przechodniów pozuję do statywu :D Moda to dla mnie zabawa, lubię eksperymentować z kolorami, mam skłonność do szpilek, lumpeksów i przesady. Zawsze jednak staram się podkreślać swoją kobiecość.

szafiarki

Witam. Mam na imię Sara, mam 27 lat i jestem pełnoetatową mamą dwóch dziewczynek. Od niedawana prowadzę bloga http://misscferreira.blogspot.com/. Wygląda to tak, że stroję się, zabieram swoją ekipę (dzieci, wózek, statyw i aparat) i idę sobie robić foty. Na miejscu rozkładam dzieciom piknik i ku uciesze lub trwodze przechodniów pozuję do statywu :D Moda to dla mnie zabawa, lubię eksperymentować z kolorami, mam skłonność do szpilek, lumpeksów i przesady. Zawsze jednak staram się podkreślać swoją kobiecość.

szafiarki

Witam. Mam na imię Sara, mam 27 lat i jestem pełnoetatową mamą dwóch dziewczynek. Od niedawana prowadzę bloga http://misscferreira.blogspot.com/. Wygląda to tak, że stroję się, zabieram swoją ekipę (dzieci, wózek, statyw i aparat) i idę sobie robić foty. Na miejscu rozkładam dzieciom piknik i ku uciesze lub trwodze przechodniów pozuję do statywu :D Moda to dla mnie zabawa, lubię eksperymentować z kolorami, mam skłonność do szpilek, lumpeksów i przesady. Zawsze jednak staram się podkreślać swoją kobiecość.

szafiarki

Witam. Mam na imię Sara, mam 27 lat i jestem pełnoetatową mamą dwóch dziewczynek. Od niedawana prowadzę bloga http://misscferreira.blogspot.com/. Wygląda to tak, że stroję się, zabieram swoją ekipę (dzieci, wózek, statyw i aparat) i idę sobie robić foty. Na miejscu rozkładam dzieciom piknik i ku uciesze lub trwodze przechodniów pozuję do statywu :D Moda to dla mnie zabawa, lubię eksperymentować z kolorami, mam skłonność do szpilek, lumpeksów i przesady. Zawsze jednak staram się podkreślać swoją kobiecość.

szafiarki

Witam. Mam na imię Sara, mam 27 lat i jestem pełnoetatową mamą dwóch dziewczynek. Od niedawana prowadzę bloga http://misscferreira.blogspot.com/. Wygląda to tak, że stroję się, zabieram swoją ekipę (dzieci, wózek, statyw i aparat) i idę sobie robić foty. Na miejscu rozkładam dzieciom piknik i ku uciesze lub trwodze przechodniów pozuję do statywu :D Moda to dla mnie zabawa, lubię eksperymentować z kolorami, mam skłonność do szpilek, lumpeksów i przesady. Zawsze jednak staram się podkreślać swoją kobiecość.

Polecane wideo

Komentarze (102)

Ocena: 5 / 5
Anonim (Ocena: 5) 30.06.2012 10:45
Bardzo fajny zestaw i na czasie:) Świetne rzeczy są też na redlipsswearing.blogspot.com Warto zajrzeć i się inspirować
odpowiedz
Anonim (Ocena: 5) 28.04.2012 15:44
7SJUsB afiqpnqdtqbh
odpowiedz
Anonim (Ocena: 5) 26.04.2012 18:58
s5t7Xq mygncaokmnwj
odpowiedz
Anonim (Ocena: 5) 26.04.2012 09:32
jednym z powsdawotych obowiązkf3w pracowniczych jest dbanie o dobro zakładu pracy oraz ochrona jego mienia (art. 100 a7 2 pkt 4 KP). W przypadku sprzeniewierzenia mienia pracodawcy, naruszenie obowiązkf3w pracowniczych wyczerpuje zarazem znamiona przestępstwa. Ponadto, nie ulega przy tym wątpliwości, że ciężkie naruszenie obowiązkf3w pracowniczych, to naruszenie zawinione1. Należy poza tym mieć na uwadze, że naruszeniem obowiązku dbałości o mienie pracodawcy jest rf3wnież wykorzystywanie tego mienia do swoich prywatnych celf3w bez zgody pracodawcy2.Celowe jest przedstawienie istoty przywłaszczenia, ktf3rą trafnie zdefiniował SN, wskazując że „przywłaszczeniem w rozumieniu Kodeksu karnego jest bezprawne, z wyłączeniem osoby uprawnionej, rozporządzenie znajdującym się w posiadaniu sprawcy, cudzym mieniem ruchomym przez włączenie go do majątku sprawcy lub innej osoby i powiększenie w ten sposf3b swojego lub innej osoby stanu posiadania. Nie wystarczy tu samo rozporządzenie cudzym mieniem jak własnym, lecz musi temu towarzyszyć tzw. animus rem sibi habendi, zamiar zatrzymania cudzego mienia ruchomego dla siebie lub innej osoby, bez żadnego ku temu tytułu”3.Ze względu na to, że przypisanie przestępstwa sprzeniewierzenia wymaga uprzedniego legalnego wejścia w posiadanie rzeczy z woli właściciela, konieczne staje się przeprowadzenie rozważań na podstawie przepisf3w prawa pracy oraz prawa cywilnego, w jakich okolicznościach pracownik staje się posiadaczem mienia pracodawcy, a w jakich jedynie jego dzierżycielem.Należy pamiętać, że w przypadku szkody majątkowej pracodawca często będzie niezainteresowany długotrwałym procesem cywilnym. Warto zatem rozważyć odpowiedzialność karną pracownika, w jakich sytuacja czyn należy kwalifikować jako sprzeniewierzenie, a w jakich jako kradzież. Nie można także zapominać, że KK stwarza możliwość orzeczenia przez sąd obowiązku naprawienia szkody, ponadto istnieje możliwość wytoczenia powf3dztwa cywilnego w procesie karnym.Powierzenie mienia pracownikowi w świetle prawa pracyKodeks pracy w art. 124–127 reguluje odpowiedzialność materialną pracownika za szkodę w mieniu powierzonym. Podstawową przesłanką tej odpowiedzialności jest prawidłowe powierzenie pracownikowi mienia w taki sposf3b, aby mf3gł on roztoczyć nad tym mieniem osobistą pieczę, jest to tzw. indywidualne powierzenie mienia. Powierzenie może wiązać się ze sporządzeniem protokołu, jednak nie jest to formalnym warunkiem odpowiedzialności, bowiem może ono nastąpić w jakikolwiek sposf3b. Mienie pracodawcy może pracownikowi powierzyć także osoba trzecia. Jednak jeśli wraz z pracownikiem do mienia mają dostęp rf3wnież inne osoby, wf3wczas tego powierzenia nie można uznać za prawidłowe w rozumieniu art. 124 KP. Należy także zauważyć, że w przypadku powierzenia mienia na pracowniku ciąży dodatkowy obowiązek szczegf3lny, czyli sprawowania pieczy nad tym mieniem4. Odpowiedzialność ta oparta jest na nienależytej pieczy nad powierzonym pracownikowi mieniem, wskutek czego powstaje szkoda5. Bezprawność polega zatem na niewyliczeniu się z powierzonego mienia.Powierzenie mienia w rozumieniu art. 124 KP ma miejsce w dwf3ch sytuacjach:1) gdy pracownik zatrudniony jest na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną oraz2) gdy powierzenie mienia następuje w innych okolicznościach.Do pierwszych stanowisk należą te, na ktf3rych zatrudnienie wiąże się ze stałym gospodarowaniem mieniem (np. sprzedawca, magazynier, kasjer). W drugim przypadku piecza nad mieniem ma charakter uboczny w stosunku do powsdawotych zadań pracownika (np. obowiązek zwrotu odzieży ochronnej)6.Zgodnie z art. 124 a7 1 KP, powierzenie mienia musi nastąpić z obowiązkiem zwrotu bądź wyliczenia się. Ponadto, musi to być mienie, ktf3re w ogf3le nadaje się do powierzenia, a więc w przypadku ktf3rego możliwe jest wskazanie jego rodzaju oraz wartości. Przy czym przez zwrot należy rozumieć oddanie przez pracownika pracodawcy wcześniej powierzonego mu indywidualnie do osobistego używania przy wykonywaniu pracy mienia, a zatem są to rzeczy oznaczone co do tożsamości. Wyliczenie się polega na przeprowadzeniu operacji rachunkowej, w wyniku ktf3rej można porf3wnać ilość, wartość i jakość mienia z chwili jego powierzenia i wyliczenia7. A zatem, do wyliczenia się są powierzane pieniądze i towary, są one powierzane przede wszystkim w drodze remanentu (inwentaryzacji). Pracownik rf3wnież odpowiada materialnie, gdy mienie zostało mu powierzone doraźnie i nie wchodzi w zakres jego normalnych obowiązkf3w .
odpowiedz
Anonim (Ocena: 5) 04.03.2012 21:16
Ubranka świetnej jakości znalazłam niedawno w sklepie internetowym Dzieckolandia.pl . Zdecydowanie stał się to jeden z moich ulubionych sklepów z ubraniami dla dzieci. Produkty mają piękne.
odpowiedz

Polecane dla Ciebie