Pokolenie Z wielokrotnie zmieni nie tylko pracę, ale i branżę. „W życiu będę kelnerką, hotelarką i…”

Na rozwój kariery w przyszłości będzie coraz bardziej wpływać zdolność uczenia się nowych rzeczy.
Pokolenie Z wielokrotnie zmieni nie tylko pracę, ale i branżę. „W życiu będę kelnerką, hotelarką i…”
Fot. pexels
17.06.2024

W życiu będę kelnerką, specjalistką ds. marketingu i hotelarką... Jak wskazują dane z najnowszego badania Pracuj.pl, 58% przedstawicieli pokolenia Z spodziewa się, że w swojej karierze zmienią oni pracę co najmniej kilka razy. 53% z nich z kolei uważa, że w życiu będą wykonywać kilka zupełnie różnych zawodów. Ponad połowa najmłodszych pracowników (51%) jasno wskazuje: nie chcę spędzić całej kariery w jednym miejscu pracy. Czy Zetki są bardziej otwarte na zmiany i przebranżowienie niż poprzednie pokolenia na rynku pracy?

Zobacz także: Jeden z najbogatszych ludzi świata ostrzega: „Wszyscy stracicie pracę”

Najważniejsze informacje:

62% młodych wierzy, że w ciągu najbliższych lat znajdą pracę świetnie dopasowaną do swoich oczekiwań.

58% Zetek spodziewa się, że w swojej karierze zmienią pracę co najmniej kilka razy.

53% wierzy, że w ciągu swojej kariery będą wykonywać kilka różnych zawodów.

Ponad połowa najmłodszych wskazuje: nie chcę spędzić kariery w jednym miejscu pracy.

73% badanych deklaruje, że ich pokolenia zwracają w karierze uwagę na inne kwestie niż pokolenia ich rodziców.

66% młodych częściej chce, by praca nie była całym ich życiem i by mieli czas na pasje.

48% Zetek uważa, że ich pokolenia są oceniane w miejscu pracy przez pryzmat stereotypów.

Współczesny rynek pracy ewoluuje w szybkim tempie, tworząc nowe wyzwania i możliwości dla wchodzących na niego pokoleń. Pokolenie Z – plastyczne, jak żadne pokolenie na rynku pracy dotychczas – podchodzi do swojej przyszłości zawodowej z gotowością na eksplorowanie różnorodnych możliwości. Młodzi pracownicy nie ograniczają się do jednego zawodu czy branży, lecz traktują swoją karierę jako podróż, która może prowadzić przez różne profesje i sektory. To podejście oraz jego wpływ na oczekiwaniach i aspiracje zawodowe najmłodszych w swoim najnowszym badaniu analizuje serwis Pracuj.pl.

Duży optymizm młodych pracowników

W swoim najnowszym badaniu serwis Pracuj.pl przygląda się, jakie kompetencje młodzi profesjonaliści uznają za najbardziej wartościowe w kształtowaniu ich karier oraz jakie benefity są dla nich obecnie kluczowe przy wyborze pracodawcy. Badanie „Pokolenie Z w pracy” zostało przeprowadzone w marcu 2024 roku przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie serwisu Pracuj.pl. Pomiar wykonany metodą CAWI wykonano na próbie 721 Polaków w wieku 18-34 lata.

Kompetencje miękkie ponownie najważniejsze

Wśród pracowników, którzy są na początku kariery, wyraźnie widoczne jest pozytywne spojrzenie na budowanie kariery. Aż 62% najmłodszych badanych wierzy, że w ciągu najbliższych lat znajdą pracę świetnie dopasowaną do swoich oczekiwań. W grupie badanych w wieku 25-34 lata ten odsetek spada, utrzymując się jednak na wysokim poziomie 56%. Duży optymizm wśród najmłodszych pokoleń dotyczący ich przyszłości zawodowej, może być dyktowany przez dynamiczny rozwój rynku pracy oraz dostępność wielu możliwych ścieżek kariery. Choć odsetek osób pozytywnie nastawionych w tym zakresie w starszej analizowanej grupie wiekowej utrzymuje się na wysokim poziomie, to nieznaczny spadek może odzwierciedlać rosnące wymagania i wyzwania związane z dalszym rozwojem kariery oraz większą świadomość barier rynkowych.

Jednocześnie 58% przedstawicieli najmłodszej badanej grupy osób aktywnych zawodowo spodziewa się, że w swojej karierze zmienią pracę co najmniej kilka razy. 53% z nich z kolei wierzy, że w ciągu swojej kariery zawodowej będą wykonywać kilka różnych zawodów. Co ciekawe, w starszej badanej grupie (25-34 lata) takie samo zdanie ma istotnie mniej, bo 44% badanych.

praca generacji zPonad połowa najmłodszych pracowników (51%) jasno wskazuje: nie chcę spędzić całej kariery w jednym miejscu pracy.

W kontekście dynamicznych zmian na rynku pracy, młode pokolenia staną przed wyzwaniami, które znacząco różnią się od tych, z którymi mierzyły się poprzednie generacje. Nie będziemy już obserwować tendencji do spędzania całej kariery zawodowej w jednej firmie czy nawet branży.

Współcześni pracownicy, szczególnie młodzi ludzie, będą częściej zmieniać nie tylko miejsca pracy, ale i sektory działalności, co jest odpowiedzią na szybko ewoluujące technologie i potrzeby rynku. W odpowiedzi na te zmiany, kluczowe stanie się ciągłe kształcenie, reskilling i upskilling. Firmy, które zainwestują w rozwój kompetencji swoich pracowników, zyskają przewagę, tworząc zmotywowane i elastyczne zespoły. Dla pracowników elastyczność i gotowość do nauki stają się kluczowe dla rozwoju i zabezpieczenia swojej przyszłości zawodowej

– Kalina Walento-Furmańska, Ekspertka ds. rekrutacji w Pracuj.pl.

praca generacji z
Wspierająca rekrutacja

Jak wskazują młodzi badani, szukając pracy potrzebują wsparcia, bo wiele zasad i reguł rekrutacji pozostaje dla nich niejasne. Znacznie częściej takiego wsparcia potrzebują osoby dopiero wchodzące na rynek (48%). Ich nieco starsi koledzy rzadziej deklarują takie potrzeby (33%), co w oczywisty sposób wskazuje, że wiedza przychodzi z doświadczeniem. Niemniej jednak, aż 55% ogółu młodych badanych (grupa osób 18-34 lata) deklaruje, że szukając pracy chcieliby korzystać z usługi, która w jednym miejscu zapewnia zarówno dostęp do ofert pracy, jak i porady dotyczące przygotowania do rekrutacji.

Odnalezienie się na coraz bardziej złożonym i konkurencyjnym rynku pracy może być trudne, i to nie tylko dla tych najmłodszych kandydatów. Dlatego jako Pracuj.pl poza samymi ogłoszeniami o pracę, oferujemy kandydatom szereg porad dotyczących rekrutacji oraz narzędzia wspierające rozwój zawodowy. W tym celu powstała nawet specjalna przestrzeń pod nazwą Pierwsza Praca, gdzie przedstawiciele pokolenia Z znajdą narzędzia i porady dotyczące tego, jak tę pierwszą pracę znaleźć i jak zabrać się za budowanie kariery zawodowej. Co więcej, mogą oni także skorzystać z darmowego kreatora CV, czy znaleźć wyselekcjonowane specjalnie dla nich oferty pracy. Niemniej jednak, równie ważna jest rola pracodawców i rekruterów w projektowaniu procesów rekrutacyjnych, które są nie tylko efektywne, ale także przejrzyste i wspierające. Opracowanie strategii mającej na celu stworzenie przyjaznych, zrozumiałych i dostosowanych do potrzeb młodych ludzi procedur aplikacyjnych i selekcyjnych może znacząco przyczynić się do lepszego dostosowania talentów do odpowiednich miejsc pracy

– Alina Michałek, Ekspertka ds. rekrutacji w Pracuj.pl.

47% spośród wszystkich młodych badanych (18-34 lata) wskazuje, że nie szukają oni pracy marzeń i są gotowi na kompromisy podczas rozwoju kariery zawodowej. Ten odsetek bardzo podobnie kształtuje się w każdej z badanych grup (18-24 lata i 25-34 lata). To podejście świadczy o rozsądnym nastawieniu młodych ludzi do rynku pracy, którzy zdają sobie sprawę z konieczności dostosowania oczekiwań do zmieniających się warunków i możliwości.

Inni niż ich rodzice

73% wszystkich młodych badanych deklaruje, że ich pokolenia zwracają w karierze uwagę na inne kwestie niż pokolenia ich rodziców. Ten wynik podkreśla istotną zmianę w wartościach zawodowych między generacjami, co może obejmować większy nacisk na elastyczność, równowagę między życiem prywatnym a zawodowym, a także możliwości rozwoju osobistego i zawodowego.

Dziś aż 66% młodych respondentów wskazuje, że osoby z ich pokolenia częściej chcą, by praca nie była całym ich życiem i by mieli czas na swoje pasje.

praca generacji zJednocześnie, badania wskazują na alarmującą tendencję. Niemal połowa (48%) badanych wskazuje, że osoby z ich pokolenia są niesprawiedliwie oceniane w miejscu pracy, często przez pryzmat stereotypów. Ten odsetek wynosi nieco więcej (53%) w grupie wiekowej 18-24 lata, niż wśród badanych w wieku 25-23 lata (46%), choć pozostaje wysoki dla wszystkich badanych.

Młodzi pracownicy na rynku pracy często napotykają na stereotypy dotyczące ich pokolenia, co może prowadzić do niesprawiedliwości i niedoceniania ich potencjału. Stereotypy o ich zmienności czy niedojrzałości zawodowej mogą ograniczać ich możliwości rozwoju i awansu. Tymczasem, młodzi ludzie wnoszą do środowisk pracy świeże perspektywy, nowoczesne umiejętności technologiczne i zdolność do szybkiego adaptowania się do zmieniających się warunków. Pracodawcy powinni to dostrzegać i dążyć do stworzenia środowiska, które jest wolne od uprzedzeń i promuje równość szans, doceniając unikalny wkład, jaki młodzi pracownicy mogą wnieść do ich organizacji oraz tworząc przestrzeń na międzypokoleniowy dialog, wymianę doświadczeń i współpracę

- dodaje Alina Michałek.

praca generacji zNiemal 7 na 10 młodych pracowników uważa, że na rozwój kariery w przyszłości będzie coraz bardziej wpływać zdolność uczenia się nowych rzeczy. Tej pokoleniu Z na szczęście nie brakuje. Już z poprzednich badań Pracuj.pl wynikało, że młodzi mają tę zdolność opanowaną, jak żadna inna grupa wiekowa. Badani przedstawiciele silver generation, przypisując cechy pokoleniu Z najczęściej wskazywali właśnie, że jest to pokolenie ludzi, którzy szybko się uczą – uważa tak 61% starszych badanych. W związku z tym osoby wchodzące dziś na rynek pracy są nie tylko na wygranej pozycji, ale także mogą być w tym zakresie mentorami dla starszych pokoleń.

Zobacz także: ZapytAI: Sztuczna inteligencja zdradza, jakie zawody znikną w ciągu 5 lat

Trajektorie kariery młodego pokolenia znacząco różnią się od tych, które kształtowały rynki pracy w przeszłości. Dzisiejsi młodzi pracownicy charakteryzują się większą mobilnością zawodową i częściej będą zmieniać nie tylko miejsca pracy, ale również branże. Ta elastyczność może przynieść wiele korzyści zarówno dla pracowników, jak i dla rynku pracy, wzbogacając go o różnorodne umiejętności i świeże perspektywy. Jednocześnie młode pokolenie stoi także przed szeregiem wyzwań, w tym koniecznością ciągłego dokształcania się oraz adaptacji do szybko zmieniających się wymagań zawodowych. Aby w pełni wykorzystać potencjał młodych pracowników, kluczowe będzie przełamanie panujących stereotypów i budowanie silnego dialogu międzypokoleniowego. Współpraca i zrozumienie między różnymi pokoleniami pracowników mogą znacząco przyczynić się do tworzenia bardziej inkluzywnej i dynamicznej przestrzeni zawodowej.

O BADANIU

Badanie „Pokolenie Z w pracy” zostało przeprowadzone w marcu 2024 roku przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie serwisu Pracuj.pl. Pomiar wykonany metodą CAWI wykonano na próbie 721 Polaków w wieku 18–34 lata. Struktura próby była kontrolowana biorąc pod uwagę płeć, wiek i wielkość miejscowości zamieszkania odpowiadających.

Mat. prasowe

Polecane wideo

Internauci twierdzą, że ten influencer wygląda jak miks dwóch megaprzystojnych aktorów! Faktycznie podobny?
Internauci twierdzą, że ten influencer wygląda jak miks dwóch megaprzystojnych aktorów! Faktycznie podobny? - zdjęcie 1
Komentarze
Ocena: 5 / 5

Polecane dla Ciebie