Umowa-zlecenie - wszystko, co musisz o niej wiedzieć

Podczas rozmowy o pracę zaproponowano ci umowę-zlecenie? Sprawdź, co zyskasz, a co nie będzie ci przysługiwać.
Umowa-zlecenie - wszystko, co musisz o niej wiedzieć
Fot. Thinkstock
30.11.2015

Udało się, wreszcie zostałaś zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną. Wypadłaś dobrze, oddzwonili do ciebie. Ucieszyłaś się niewymownie: prawdopodobnie zaproponują ci pracę! I rzeczywiście: chcą, żebyś dołączyła do ich zespołu. Na umowie-zleceniu. Co to dla ciebie oznacza?

Przede wszystkim musisz mieć świadomość, że umowa-zlecenie nie jest umową o pracę – to umowa cywilnoprawna. Umowa o pracę uregulowana jest Kodeksem pracy, natomiast umowa-zlecenie – Kodeksem cywilnym (podobnie jak umowa o dzieło). Ta ostatnia, jak wskazuje nazwa, polega na wykonaniu dzieła, natomiast umowa-zlecenie polega na wykonaniu zlecenia, czyli wskazanej w umowie czynności. Takie zlecenie może być wykonywane w konkretnym czasie albo bezterminowo. Osoba podpisująca umowę-zlecenie zobowiązuje się do wykonania określonego zlecenia (czynności). Zleceniobiorca nie jest odpowiedzialny za ostateczny efekt swojej pracy – w przeciwieństwie do umowy o dzieło, która jest tzw. umową rezultatu. Jesteśmy natomiast zobowiązani do starannego działania.

Umowy-zlecenia nie obejmują przepisy dotyczące minimalnego wynagrodzenia, nie ma również określonych tygodniowych czy dobowych limitów czasu pracy. Strony zlecająca i przyjmująca zlecenie ustalają termin i miejsce pracy.

Ten typ umowy ma tę przewagę nad umową o dzieło, że pracodawca odprowadza za nią część składek. Które konkretnie? Informuje ZUS: „Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na terenie Polski wykonują pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia”. I dalej: „Nie podlegają ubezpieczeniom społecznym osoby wykonujące pracę na podstawie umowy-zlecenia, jeżeli osoby te uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentami – do ukończenia 26 lat”. Ubezpieczenie chorobowe w przypadku umowy-zlecenia jest dobrowolne.

umowa zlecenie

Fot. Thinkstock

Z umowy-zlecenia nie wynikają żadne ustawowe urlopy, ale strony mogą się co do tego umówić i umieścić stosowny zapis w umowie. Kobiecie przyjmującej zlecenia nie przysługuje więc ochrona w trakcie ciąży. A co z zasiłkiem macierzyńskim? Wypłata takiego zasiłku przez ZUS jest możliwa, pod warunkiem, że zleceniobiorca opłacał dobrowolną składkę chorobową (należy wyrazić chęć przystąpienia do niej przy podpisywaniu umowy albo w jej trakcie). Zielona Linia informuje: „Aby ubiegać się o zasiłek chorobowy w trakcie ciąży, zleceniobiorca powinien legitymować się co najmniej 90-dniowym okresem podlegania nieprzerwalnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Zasiłek macierzyński jednak temu obostrzeniu nie podlega. Prawo do zasiłku macierzyńskiego uzyskuje się od pierwszego dnia ubezpieczenia”.

umowa zlecenie

Fot. Thinkstock

I dalej: „Wysokość zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego wynosi 100 proc. podstawy wymiaru. Natomiast wysokość zasiłku za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego wynosi 60 proc. podstawy wymiaru zasiłku”.

Ważne! Praca na umowie-zleceniu może uprawniać do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych, pod warunkiem, że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy stanowiła kwota w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca.

Kwota wynagrodzenia wpisana w umowę-zlecenie objęta jest 18-procentowym podatkiem.

EPN

umowa zlecenie

Fot. Thinkstock

Uwaga! Jeżeli osoba prowadząca działalność gospodarczą wykonuje w ramach tej działalności umowę-zlecenia, a przedmiot tej umowy jest taki sam jak przedmiot prowadzonej działalności, osoba ta podlega ubezpieczeniom społecznym jedynie z tytułu prowadzonej działalności. Nie podlega natomiast ubezpieczeniom z tytułu wykonywania umowy-zlecenia. Z kolei ubezpieczeniu wypadkowemu zleceniobiorca podlega obowiązkowo, jeśli świadczenie wykonywane jest w siedzibie albo w miejscu prowadzenia działalności przez zleceniodawcę.

Umowa-zlecenia zazwyczaj ma formę pisemną, choć może być również zawarta w formie ustnej. Może być nieodpłatna. Umowę-zlecenie mogą wypowiedzieć w dowolnym czasie obie strony (w umowie można określić termin wypowiedzenia). Ważne: okres ubezpieczenia na umowę-zlecenie podlega wliczeniu do okresów składkowych. Nie wlicza się natomiast do lat pracy.

umowa zlecenie

Fot. Thinkstock

Umowa-zlecenie bywa atrakcyjna dla wykonawcy, bo daje większą swobodę i niezależność. Nie ma ponadto limitów, jeśli chodzi o liczbę maksymalnie podpisanych tego typu umów. Ale uwaga! Jeśli pracodawca próbuje obejść prawo, oferując ci stałą pracę (a nie zlecenie) z podpisaniem umowy-zlecenie właśnie, to łamie prawy. I ty również – miej tego świadomość. Codzienne przychodzenie do biura i wykonywanie pracy w wyznaczonych godzinach ma cechy etatu, a nie zlecenia. W umowie-zleceniu nie ma stosunku podporządkowania – zarówno strona zlecająca, jak i przyjmująca zlecenie są sobie równe.

Przykładowa praca, która może być uregulowana umową-zleceniem, to sprzątanie, roznoszenie ulotek, opieka nad dzieckiem, usługi księgowe, informatyczne, prawne itp.

Ciekawostką może być fakt, że w przypadku umowy-zlecenia zleceniobiorca powinien wykonać pracę osobiście, może jednak powierzyć wykonanie zlecenia innej osobie (za zgodą zleceniodawcy).

Polecane wideo

Komentarze

Ocena: 5 / 5

Polecane dla Ciebie