Co robi świadek na ślubie – obowiązki przed i w trakcie uroczystości

Sprawdź, jakie obowiązki ma świadek na ślubie oraz w trakcie wesela. Kto może nim zostać na ślubie kościelnym i cywilnym? Czy świadkowie dają prezent?
Co robi świadek na ślubie – obowiązki przed i w trakcie uroczystości
15.03.2019

Co robi świadek na ślubie – obowiązki przed i w trakcie uroczystości

Bycie świadkiem na ślubie to wielki przywilej i świadectwo naszych bliskich relacji z „młodymi”. Jednak ta zaszczytna funkcja to także obowiązki. Dowiedz się, z jakimi zadaniami wiąże się bycie świadkiem na ślubie cywilnym lub kościelnym. Czego przyszli małżonkowie mogą oczekiwać od drużby lub druhny? Czy świadkowie powinni przynosić prezent dla młodej pary?

 

Kto może być świadkiem na ślubie – cywilnym, kościelnym?

W zależności od tego, na jaki rodzaj uroczystości zdecydowali się państwo młodzi, wymagania wobec druhny i drużby mogą się nieco różnić.

Świadkowie na ślubie cywilnym powinni mieć ukończone 18 lat i byćosobami posiadającymi zdolność do podejmowania świadomych czynności prawnych (np. nie mogą być niepełnosprawni intelektualnie w stopniu głębokim). Muszą też wylegitymować się ważnym dowodem osobistym lub paszportem. Nie są konieczne żadne inne dokumenty, nawet akty urodzenia. Ponadto świadkowie nie muszą być wcale narodowości polskiej. Konieczna jest jednak znajomość języka polskiego lub obecność tłumacza przysięgłego (który przetłumaczy przysięgę małżeńską).

Świadkowie w urzędzie mogą być różnej lub tej samej płci (można mieć dwóch drużbów lub dwie druhny). Nie ma też konieczności, by wybrane osoby były stanu wolnego. Drużba i druhna mogą być także spokrewnieni z młodą parą. Co ciekawe świadkiem może być nie tylko siostra, czy brat jednego z małżonków, ale również rodzic, dziadek lub pełnoletnie dziecko.

Świadkowie na ślubie kościelnym, konkordatowym(w kościele rzymskokatolickim) muszą byćosobami świadomymi tego, co się dzieje, zdolnymi w razie potrzeby zaświadczyć o zawartym małżeństwie. Nie mogą być więc dziećmi, chorymi umysłowo lub ludźmi jednocześnie głuchymi i niewidomymi. Ponadto prawo kanoniczne nie określa w żaden konkretny sposób ich cech. Teoretycznie kościół zgadza się na to, by zaszczytną funkcję obejmowali również ateiści, czy ludzie o innym wyznaniu, jednak w praktyce, wszystko zależy od parafii. Czasami ksiądz odprawiający ślub może wymagać wręcz, by świadkowie przedstawili akt chrztu, a nawet bierzmowania, powołując się na wagę sakramentu.

Stan cywilny obu świadków na ślubie kościelnym nie powinien mieć znaczenia, podobnie jak ich płeć. Jednakże tradycyjnie młodzi wybierają najczęściej kobietę i mężczyznę. Podobnie jak w urzędzie może to być ktoś spokrewniony lub nie. Nawet rodzic jednego z małżonków.

Co ciekawe, jeśli para najpierw zawarła ślub cywilny, a później po latach postanowiła wziąć także kościelny, za drugim razemma prawo wyznaczyć zupełnie innych świadków, niż za pierwszym.

 

 

Co robi świadek na ślubie cywilnym – formalności urzędowe

Podczas samej uroczystości ślubu cywilnego świadek jest zobowiązany jedynie do:

- obecności podczas zawarcia małżeństwa (przysięga w urzędzie trwa ok. 15-20 minut),

- wykazania dokumentu potwierdzającego tożsamość (ważnego paszportu lub dowodu osobistego),

-podpisania dokumentów prawnych (aktu ślubu).

 

Co robi druhna na ślubie i weselu

 

Co robi świadek na ślubie kościelnym – formalności kościelne

Przed ślubem kościelnym świadkowie mogą zostać poproszeni o stawienie się w kancelarii parafialnej razem z przyszłymi małżonkami, by okazać dokumenty (wyłącznie w celu spisania danych osobowych). Nie zawsze jest to jednak konieczne, czasem wystarczy, by para młoda po prostu sama przekazała niezbędne informacje.

Zwykle świadkowie nie są też proszeni o dostarczanie żadnych dokumentów poza dowodem osobistym. W niektórych parafiach jednak możemy zostać poproszeni o dowiezienie aktu chrztu albo nawet bierzmowania.

W kościele świadek musi być obecny na całej mszy świętej, podczas której zostanie zawarte małżeństwo. Nie ma jednak konieczności udziału w spowiedzi, czy eucharystii. Są to kwestie czysto tradycyjne, wykonywane z szacunku dla uroczystości i dla podkreślenia jej wagi. Jednak jeśli świadkowie są niepraktykujący, niewierzący lub innego wyznania, nie ma konieczności, by brali udział w sakramentach.

Po mszy małżonkowie i świadkowie zostają poproszeni o udanie się do zakrystii w celu podpisania zaświadczenia o zawarciu małżeństwa. Ten dokument jest później przekazywany przez duchownego do urzędu stanu cywilnego, gdzie na jego podstawie zostaje sporządzany akt ślubu.

 

Czego młodzi mogą wymagać od świadków?

Bycie świadkiem to nie tylko udział w ceremonii i podpisanie się pod dokumentami, ale przede wszystkim funkcja reprezentatywna. Na drużbę i druhnę zwrócone są oczy uczestników ślubu oraz weselników, dlatego wymaga się od nich stosownego zachowania, schludnego stroju, zachęcania gości do zabawy, a nawet rozwiązywania konfliktów i napięć między gośćmi. Zwykle panna młoda i pan młody oczekują też wsparcia emocjonalnego oraz:

pomocy w zorganizowaniu ślubu –nie wymaga się od drużbów koordynowania całej organizacji wesela, a jedynie drobnych przysług. Może to byćwspólne układanie listy gości, prośba o kontrolowanie prac dekoracyjnych na sali weselnej, wspólny wybór sukni ślubnej lub garnituru dla pana młodego. Świadkowie nie powinni być jednak proszeni o finansowanie żadnych wydatków ślubnych;

- odbierania prezentów – gdy goście składają życzenia nowożeńcom, to drużbowie sązobowiązani do zajęcia się kwiatami i podarkami, a niekiedy nawet kopertami z gotówką;

- uczestnictwa w sesji ślubnej – młoda para czasem oczekuje, by świadkowie również znaleźli się na zdjęciach. Drużbowie mogą być też poproszeni o pomoc na „planie zdjęciowym”;

- brania udziału w zabawach weselnych – jeśli na weselu są oczepiny, to bardziej niż pewne, że para młoda będzie wymagać od drużbów uczestnictwa w związanych z nimi grach i rytuałach.

 

Obowiązki świadka na ślubie

 

Świadków często zobowiązuje się także do zorganizowania wieczoru panieńskiego i kawalerskiego oraz wygłoszenia toastu podczas wesela. Warto te kwestie dokładnie uzgodnić z młodą parą. Nie każdy bowiem oczekuje przyjęcia niespodzianki albo ma konkretne wymagania co do tego, jak chce się na nim bawić. Lepiej też nie zaskakiwać młodych przemówieniem w i tak stresującym dla nich dniu, a już w szczególności opowieściami o prywatnym życiu, czy krępującymi historyjkami z czasów, gdy zaczynali się poznawać.

 

Czy świadek daje prezent ślubny – ile w kopercie od świadka?

Funkcja świadka to sporo dodatkowych obowiązków, dlatego nie oczekuje się od niego kosztownych podarków, a już szczególnie nie, gdy drużba lub druhna włożyli większe pieniądze w przygotowanie wieczoru kawalerskiego albo panieńskiego.

Prezent powinien być bardziej symboliczny. Można wręczyć po prostu bukiet kwiatów albo jakąś pamiątkę np. ozdobny album na fotografie z sesji ślubnej czy zdjęcia dokumentujące wspólne przygotowania do ślubu.

 

 

Jeśli nie byliśmy „zaangażowanymi” świadkami, możemy pomyśleć o bardziej kosztownym prezencie. Miłym gestem będzie np. voucher na „romantyczną randkę” – degustację wina lub masaż dla par, albo koperta z gotówką (najlepiej taką kwotą, by zwróciło się za „talerzyk”).

 

Artykuł powstał we współpracy z vivus.pl

Komentarze

Ocena: 5 / 5

Polecane dla Ciebie