7 najbardziej HIPSTERSKICH kierunków studiów w Polsce (Wiedziałaś o ich istnieniu?)

Prawo, ekonomia, filologia? Litości. Nikt nie jest tak oryginalny, jak studenci tych specjalności!
7 najbardziej HIPSTERSKICH kierunków studiów w Polsce (Wiedziałaś o ich istnieniu?)
27.07.2015

Pierwszy etap rekrutacji na studia na rok akademicki 2015/2016 już za nami. Nie oznacza to jednak, że wszyscy tegoroczni maturzyści znaleźli już miejsce na wymarzonej uczelni i kierunku. Niektórym nie udało się dostać, inni wciąż szukają swojego powołania. Kto wie, może zainspirują się tym zestawieniem? Studia wyższe to nie tylko prawo, ekonomia, pedagogika i różnego rodzaju filologie. Oferta jest znacznie bogatsza.

Jeśli nie do końca wiesz, co chciałabyś robić w przyszłości, ale nie widzisz siebie jako studentki socjologii czy stosunków międzynarodowych, ta lista jest dla Ciebie. Prezentujemy 7 kierunków studiów, o istnieniu których większość nie ma pojęcia. To specjalności unikatowe, a niektórzy twierdzą nawet, że hipsterskie. Już samo wspomnienie, że studiujesz coś takiego doda Ci kilka punktów do oryginalności.

Tylko, czy po czymś takim można znaleźć pracę?

kierunki studiów

EKONOFIZYKA

„Ekonofizyka to nowy dział fizyki wykorzystujący metody i metodologię fizyki do rozwiązywania problemów ekonomicznych i finansowych. Umiejętność budowania modeli charakterystycznych dla fizyki układów złożonych (ang. complex systems) bardzo przydaje się do opisu i analizy zagadnień finansowych i ekonomicznych, gdyż rynek finansowy może z powodzeniem być traktowany jako układ złożony. Poszczególne elementy tego układu (inwestorzy) poprzez wzajemne oddziaływania miedzy sobą (przekazywanie informacji), a także obserwacje samego rynku podejmują decyzje o swych zachowaniach (kupno, sprzedaż) zmieniając tym samym chwilowy stan układu (rynku finansowego), który sami tworzą” (za uni.wroc.pl)

kierunki studiów

MEDIACJA SZTUKI

„To praktyczny wymiar zawodu artystycznego i odpowiedź na potrzeby rynku pracy. Absolwent kierunku zdobywa wiedzę oraz umiejętności artysty plastyka, aktywnego twórcy w dziedzinie sztuk wizualnych, ze szczególnym uwzględnieniem działań artystycznych prowadzonych dla kształtowania wartościowych procesów społecznych i twórczych postaw kulturowych. Potrafi zorganizować miejsce wystawiennicze, zaprojektować wystawę, działanie animacyjne, wymyślić i sfinansować projekt artystyczny, stypendialny, napisać tekst krytyczny i wypromować się w przestrzeni medialnej” (za asp.wroc.pl)

kierunki studiów

FILOZOFIA PRZYRODY

„Filozofia przyrody bada byt materialny jako byt zmienny (jednak nie w najszerszym rozumieniu zmienności) w jego strukturze i uwarunkowaniach kategorialnie (nie zaś transcendentalnie) bytowych. Przedmiotem zainteresowania filozofii przyrody jest więc byt materialny realnie istniejący w obrębie przyrody, czyli byt w strumieniu czasu. Zadaniem filozofii przyrody jest konstruowanie lub stosowanie teorii tłumaczącej podstawową strukturę ciał materialnych ożywionych i nieożywionych. Filozofia przyrody jest więc samodzielną dyscypliną filozoficzną, różnorako powiązaną z naukami przyrodniczymi oraz filozoficznymi (zwłaszcza z metafizyką). Powiązanie z naukami przyrodniczymi przejawia się w tym, że najpierw należy ustalić fakty odnoszące się do badanego zagadnienia” (uksw.edu.pl)

kierunki studiów

ETNOFILOLOGIA KASZUBSKA

„Ubogacając ofertę kształcenia na kierunku filologicznym o wiedzę z zakresu nauk społecznych, tworzy się unikatowy produkt edukacyjny. Biegła znajomość języka kaszubskiego (w mowie i w piśmie), swobodna wymiana poglądów na tematy związane z regionem i statusem języka w kształtowaniu tożsamości stworzą fundamet kształcenia kompetencji profesjonalnych. Z uczelnią współpracują: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Radio Gdańsk, Media Kaszëbë. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia (licencjackich) absolwent będzie mógł kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia m.in. na kierunkach filologicznych,  kulturoznawstwie, pedagogice, socjologii, politologii, historii, etnologii, filozofii” (za ug.edu.pl)

kierunki studiów

OKCYDENTALISTYKA

„Kierunek jest połączeniem wiedzy teoretycznej z praktyką, podstawą studiów są prowadzone warsztaty oraz przygotowywane przez studentów projekty. Kierunek jest przeznaczony dla osób, które są zainteresowane filozofią, historią i kulturą, która jest ujęta w sposób pluralistyczny. Okcydentalistyka łączy w sobie podejścia do różnych nauk humanistycznych, dzięki czemu oferuje panoramiczne spojrzenie na politykę, gospodarkę, sztukę i religię. U studenta wykształca ona umiejętność analizy i krytyki przejawów kultury i życia publicznego” (za uczelnie.info.pl)

kierunki studiów

MILITARIOZNAWSTWO

„Kształcenie na kierunku militarioznawstwo ma służyć przekazaniu studentom wiedzy, umiejętności i kompetencji, dających możliwość orientacji w pełnym spectrum zagadnień związanych z przeszłością militarną. Jest to założenie wyraźnie odróżniające ten kierunek studiów od bezpieczeństwa narodowego czy wojskoznawstwa. Kształcenie na kierunku militarioznawstwo koncetrować się będzie na przekazywaniu wszechstronnej wiedzy na temat przeszłości i dziedzictwa militarnego, połączonej z umiejętnościami jej promocji i popularyzacji. Program studiów zakłada kształcenie w zakresie szeroko rozumianej historii militarnej i kierunków badań historyczno-wojskowych, takich jak historia wojen, historia wojska, historia sztuki wojennej, historia uzbrojenia i techniki wojskowej, historia myśli wojskowej oraz ich nauk pomocniczych, np. socjologii wojska, falerystyki, heraldyki itp.” (za uni.wroc.pl)

kierunki studiów

INFORMATOLOGIA STOSOWANA

„Jest dyscypliną, która łączy w sobie badanie zasobów informacji, procesów informacyjnych oraz kompetencji informacyjnych. Studiowanie tej dyscypliny zapewni absolwentowi poznanie całokształtu zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z polityką i działalnością informacyjną, a w szczególności z gromadzeniem, dokumentowaniem, selekcją, przetwarzaniem, archiwizowaniem informacji i jej dystrybucją. Pozwoli poznać modele kompetencji i zachowań informacyjnych, charakterystykę i typy źródeł informacji, nauczy formułowania strategii wyszukiwawczych oraz praktycznego wyszukiwania informacji, a także  poznać ekonomikę i ekologię informacji oraz architekturę, wizualizację i użyteczność źródeł informacji” (za umcs.pl)

Komentarze (12)

Ocena: 5 / 5
Podpessis... (Ocena: 5) 01.08.2015 20:47
9 stron??? Nawet tego nie bede czytac, juz tutaj w zyciu nie wejde. Beznadziejna ta strona...
odpowiedz
c (Ocena: 5) 28.07.2015 11:01
MILITARIOZNAWSTWO to może być ciekawe
odpowiedz
ana (Ocena: 5) 27.07.2015 17:38
zabrakło kongniwistyki i kreatywnosci spolecznej
zobacz odpowiedzi (1)
taka se ja (Ocena: 5) 27.07.2015 12:19
Uważam, że mogą to być przydatne kierunki, ale wówczas kiedy ktoś studiuje jeszcze coś innego. Np. główny kierunek ekonomia i drugi kierunek Ekonofizyka
odpowiedz
Anonim (Ocena: 5) 27.07.2015 10:48
Mediacja sztuki i informatologia ok. Ale reszta... hmm... bezrobotni z fajnym tytulem. jestem z kuj-pom ciężko tu z praca wiec w sumie czemu nie. Lepsze to niż siedzenie na ławce przed blokiem.
odpowiedz

Polecane dla Ciebie

Polecane wideo