Co 40 sekund jedna kobieta doświadcza przemocy. Centrum Praw Kobiet uruchamia Obserwatorium ds. Kobietobójstwa

„Ani jednej kobiety mniej, ani jednej śmierci więcej”.
Co 40 sekund jedna kobieta doświadcza przemocy. Centrum Praw Kobiet uruchamia Obserwatorium ds. Kobietobójstwa
Fot. iStock
15.12.2021

Problem kobietobójstwa wciąż pozostaje w Polsce tematem tabu. Brakuje badań, rzetelnych statystyk, a przede wszystkim efektywnego programu przeciwdziałania zabójstwom i samobójstwom kobiet na tle przemocy domowej i instytucjonalnej. Tymczasem według szacunków Centrum Praw Kobiet rocznie w Polsce w związku z przemocą życie traci nawet 400-500 kobiet.

Zobacz również: Przemoc to nie tradycja. „Kultura nie może być usprawiedliwieniem dla cierpienia”

Z tych powodów CPK uruchamia Obserwatorium ds. Kobietobójstwa. Jaki jest cel tego projektu i w jaki sposób można wesprzeć tę inicjatywę albo zwrócić się z prośbą o pomoc?

Centrum Praw Kobiet uruchamia Obserwatorium ds. Kobietobójstwa

Obserwatorium ds. Kobietobójstwa przy Centrum Praw Kobiet jest projektem ważnym społecznie i odpowiadającym wyzwaniom, jakie stawia przed nami wzrastająca w czasie pandemii fala przemocy wobec kobiet, czytamy w oficjalnym komunikacie prasowym.

Cele naszego Obserwatorium dobrze oddaje hasło-symbol protestów przeciwko zabójstwom kobiet, nie tylko w Ameryce Łacińskiej, ale również w Europie i na świecie - „Ani jednej kobiety mniej, ani jednej śmierci więcej”

- informuje CPK.

Obserwatorium ds. Kobietobójstwa będzie:

  • Monitorować i diagnozować sprawy związane ze śmiercią kobiet z pomocą przeszkolonych rzeczniczek.
  • Zbierać dane dotyczące zabójstw i podejrzenia zabójstwa lub samobójstwa oraz usiłowań, a także zaginięć kobiet w sytuacji, która pozwala podejrzewać, że mogło dojść do zabójstwa
  • Opracowywać model pozwalający na koordynację działań związanych z badaniem spraw, w których kobieta poniosła śmierć w związku z doznawaną wcześniej przemocą.
  • Wypracowywać propozycje zmian legislacyjnych i instytucjonalnych, które pozwoliłyby skutecznie szacować zagrożenie i chronić kobiety i dzieci przed ciężkimi obrażeniami ciała i zabójstwem.
  • Wypracowywać propozycje kompleksowych narzędzi do szacowania ryzyka oraz procedury postępowania w wypadku, gdy zagrożenie eskalacją przemocy lub zabójstwem jest duże.
  • Wspierać rodziny i osoby bliskie kobietom, udzielając im wsparcia prawnego i psychologicznego.
  • Podejmować działania podnoszące świadomość służb i całego społeczeństwa na temat skutków przemocy wobec kobiet – w tym kobietobójstwa.
  • Wypracowywać wytyczne dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych statystycznych, które pozwolą nie tylko poznać skalę zjawiska, ale także posłużą do ewaluacji istniejących rozwiązań systemowych i prawnych.
  • Organizować w przestrzeni publicznej wydarzenia poświęcone upamiętnieniu zamordowanych kobiet.
  • Wydawać raporty z monitoringu wraz z rekomendacjami.

W ramach projektu planujemy także zorganizować konferencję podsumowującą realizację projektu oraz prezentującej rekomendacje i propozycje konkretnych zmian legislacyjnych i instytucjonalnych, które pozwolą ograniczyć liczbę zabójstw kobiet. Osoby zainteresowane zapraszamy do współpracy, a rodziny kobiet, które straciły życie w związku z doznawaną przemocą lub ze względu na swoją płeć do kontaktu z naszym Obserwatorium. Chcemy spisać i opisać każdy przypadek zabójstwa kobiety, do którego doszło ze względu na jej płeć, a każdą przesłaną nam historię spiszemy i opublikujemy na stronie projektu, oczywiście za zgodą osoby, która nam ją przekaże. Prosimy pisać na adres mailowy [email protected]

- informuje CPK.

Organizacja przytacza również garść zatrważających statystyk na temat przemocy domowej. Dowiadujemy się z nich, że co 40 sekund jedna kobieta doświadcza przemocy, a co 7 minut takie zdarzenie jest zgłaszane policji. Szacuje się, że te realia to codzienność nawet 800 tys. kobiet w wieku 16-60 lat.

Na stronie projektu można wypełnić internetową kartę zagrożenia. Jest to specjalny formularz, dzięki któremu można ocenić sytuację przemocową i podjąć adekwatne działania w celu zapewnienia sobie bezpieczeństwa.

Za pośrednictwem tej samej strony można również wesprzeć Obserwatorium ds. Kobietobójstwa. Darowizna na działania CPK to realna pomoc kobietom doświadczającym przemocy.

Materiały prasowe

Zobacz również: „Stop kobietobójstwu”. Ta drastyczna kampania pokazuje, jak wygląda piekło przemocy domowej

Polecane wideo

„Jesteś pewna, że ci się nie podobało?”. Kobiety wyznały, jakie słowa usłyszały po gwałcie
„Jesteś pewna, że ci się nie podobało?”. Kobiety wyznały, jakie słowa usłyszały po gwałcie - zdjęcie 1
Komentarze
Ocena: 5 / 5

Polecane dla Ciebie