Zalał Cię sąsiad z góry? To rozwiązanie pozwoli uniknąć wydatków na remont

Nie zawsze osoba pokrzywdzona może liczyć na naprawę usterek czy wypłatę odszkodowania. Co w takiej sytuacji zrobić, aby uniknąć niepotrzebnego wydatku?
Zalał Cię sąsiad z góry? To rozwiązanie pozwoli uniknąć wydatków na remont
28.11.2017

Wystarczy chwila nieuwagi, aby doszło do zalania całego mieszkania – swojego oraz sąsiadów mieszkających na niższych kondygnacjach. Problem teoretycznie zostaje rozwiązany wówczas, gdy sprawca poczuwa się do odpowiedzialności. Przyznając się do winy, deklaruje pokrycie kosztów remontu lub samodzielnego przeprowadzenia drobnych napraw.

 

Odpowiedzialność za zalanie mieszkania a usterka części wspólnych

Czasami zdarzają się sytuacje, w których dochodzi do zalania mieszkania, ale to nie sąsiad z góry odpowiada za zdarzenie. Bywają bowiem przypadki, kiedy zalanie spowodowane jest przeciekającym dachem czy pęknięciem rury w częściach wspólnych budynku mieszkalnego. Co wtedy? W tej sytuacji zarówno domniemany sprawca, jak i osoba poszkodowana znajdują się w korzystnym położeniu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za tego typu szkody spowodowane awarią lub uszkodzeniem elementów stanowiących część wspólną odpowiada spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa. Odszkodowanie wypłacane jest z polisy, ponieważ są to podmioty ubezpieczone. Dlatego ubieganie się o finansową rekompensatę jest w tym przypadku tylko formalnością.

 

Gdy sąsiad posiada ubezpieczenie mieszkania...

Ubezpieczenie mieszkania wykupione przez sprawcę zdarzenia to najbardziej komfortowa sytuacja i optymistyczny scenariusz. Aktywna polisa pozwala bowiem na ubieganie się o odszkodowanie wypłacane przez towarzystwo ubezpieczeniowe. W takim przypadku wystarczy, że ubezpieczony sąsiad przekaże informacje o wykupionej polisie, tj. numer ubezpieczenia oraz nazwę ubezpieczyciela. Dzięki temu osoba poszkodowana będzie mogła ubiegać się o finansową rekompensatę za doznane szkody. Sprawca uniknie odpowiedzialności finansowej, w efekcie czego stosunki sąsiedzkie nie ulegną pogorszeniu.

 

Gdy sąsiad nie posiada ubezpieczenia mieszkania...

Sprawa znacznie komplikuje się, gdy właściciel mieszkania nie bierze na siebie odpowiedzialności za zalanie sąsiadów i unika konsekwencji swojego czynu. W praktyce najczęściej oznacza to konieczność rozstrzygnięcia sporu na drodze sądowej i... znaczne pogorszenie stosunków sąsiedzkich. Aby nie wchodzić w konflikty z sąsiadami i mieć pewność wypłaty odszkodowania, warto wykupić ubezpieczenie mieszkania we własnym zakresie. Dzięki temu osoba ubezpieczona może ubiegać się o odszkodowanie z własnej polisy – nawet wtedy, gdy sąsiad nie posiada ubezpieczenia. W takiej sytuacji ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie i najczęściej występuje z regresem do sprawcy zdarzenia. Wybierając ubezpieczenie mieszkaniowe, warto zwrócić uwagę nie tylko na cenę. Istotną rolę odgrywa przede wszystkim zakres ochrony oraz suma ubezpieczenia – to od niej będzie zależeć, czy odszkodowanie pokryje wszystkie poniesione straty.


Dlaczego warto ubezpieczyć mieszkanie we własnym zakresie?

Taka polisa to z reguły wiele dodatkowych korzyści, ponieważ zakres ochrony wcale nie ogranicza się do wypłaty odszkodowania w razie zalania lokalu przez sąsiada.

Dobrze dobrane ubezpieczenie mieszkaniowe może obejmować wiele zdarzeń, m.in.:

- zniszczenie lokalu na skutek wybuchu gazu, pożaru oraz innych zdarzeń losowych
- umyślne uszkodzenie wyposażenia mieszkania przez osoby trzecie, np. wybicie szyby w oknie, zniszczenie drzwi
- kradzież z włamaniem.

Ubezpieczyć można nie tylko mury, ale również elementy stałe oraz części ruchome (np. meble, sprzęt AGD, sprzęt RTV) i wartościowe przedmioty (np. biżuterię, dzieła sztuki, sprzęt fotograficzny).

Ubezpieczający może także rozszerzyć standardowe ubezpieczenie mieszkania o ochronę, która obejmuje m.in.:

- wypłatę odszkodowania w razie stłuczenia przedmiotów – także innych niż szklane
- pomoc prawną w trudnych sytuacjach życiowych, np. w konfliktach z sąsiadami
- ubezpieczenie OC w życiu prywatnym.

Na szczególną uwagę zasługuje ten ostatni wariant. Taka dodatkowa polisa oznacza finansowe przejście odpowiedzialności przez ubezpieczyciela w razie szkód wyrządzonym osobom trzecim. W praktyce może to oznaczać m.in. wypłatę odszkodowania sąsiadowi, jeśli dojdzie do zalania mieszkania z winy osoby ubezpieczonej. Dzięki temu polisa mieszkaniowa pozwoli uniknąć podwójnego wydatku – zapewni pieniądze na remont własnego mieszkania oraz remont lokalu sąsiada.

Komentarze

Ocena: 5 / 5

Polecane dla Ciebie

Polecane wideo