Uwaga, poszukujemy testerek kofeinowego roll-onu pod oczy Garnier! OSTATNIA SZANSA!

Odpowiedz na proste pytanie i testuj razem z nami kosmetyk usuwający cienie pod oczami!
Uwaga, poszukujemy testerek kofeinowego roll-onu pod oczy Garnier! OSTATNIA SZANSA!
06.07.2010

Jeśli Twoim problemem są cienie pod oczami, a podstawowy krem nie wystarcza, by usunąć oznaki zmęczenia, wypróbuj kofeionowy Roll-on pod oczy z korektorem 2 w 1 z serii Garnier NutriDermist

Dzięki akcji specjalnej Papilota i Garnier masz niepowtarzalną szansę przetestowania kosmetyku oraz wyrażenia swojej opinii na naszej stronie!

Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić odpowiadając na pytanie konkursowe poprzez zaznaczenie TAK lub NIE, a także wybierając preferowany odcień kosmetyku - do cery jasnej lub do cery śniadej.

Zgłoszenia przyjmujemy do wtorku (6 lipca) do godziny 12:00. Spośród autortek prawidłowych odpowiedzi losowo zostanie wybranych 200 Testerek Garnier, które otrzymają kosmetyki do domu. 

Wszystkie testerki otrzymają dostęp do specjalnej sekcji na Papilocie, poprzez którą będą mogły wyrazić swoją opinię na temat właściwości produktu. O wszytskim będziemy informować na bieżąco!

UWAGA! Aby zostać Testerką Garnier, musisz mieć konto w Papilot Clubie. Jeśli jeszcze go nie założyłaś, zrób to teraz

Upewnij się, że masz w swój profil wpisany aktualny adres korespondencyjny! Tylko zgłoszenia z adresem będą przymowane!

REGULAMIN KONKURSU

„Zostań Testerką Garnier”

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 

 • Organizatorem Konkursu  pt. „Zostań Testerką Garnier”, zwanego dalej „Konkursem” jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, NIP: 526-030-56-44, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 PLN, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej „Organizatorem”.
 •  

 • Fundatorem nagród w konkursie jest L’Oréal Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Daniszewska 4, 03-230 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000063684, NIP 524-030-33-75, zwana dalej „Fundatorem”.
 •  

 • Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego, prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: http://papilot.pl zwanego dalej „Serwisem”.
 •  

 • Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa, i obowiązki jego uczestników.
 •  

  § 2. UCZESTNICTWO W konkursie.

   

  e="text-align: center;" align="center">REGULAMIN KONKURSU

  „Zostań Testerką Garnier”

   

  § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

   

 • Organizatorem Konkursu  pt. „Zostań Testerką Garnier”, zwanego dalej „Konkursem” jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, NIP: 526-030-56-44, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 PLN, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej „Organizatorem”.
 •  

 • Fundatorem nagród w konkursie jest L’Oréal Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Daniszewska 4, 03-230 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000063684, NIP 524-030-33-75, zwana dalej „Fundatorem”.
 •  

 • Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego, prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: http://papilot.pl zwanego dalej „Serwisem”.
 •  

 • Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa, i obowiązki jego uczestników.
 •  

  § 2. UCZESTNICTWO W konkursie.

   

  e="text-align: center;" align="center">REGULAMIN KONKURSU

  „Zostań Testerką Garnier”

   

  § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

   

 • Organizatorem Konkursu  pt. „Zostań Testerką Garnier”, zwanego dalej „Konkursem” jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, NIP: 526-030-56-44, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 PLN, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej „Organizatorem”.
 •  

 • Fundatorem nagród w konkursie jest L’Oréal Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Daniszewska 4, 03-230 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000063684, NIP 524-030-33-75, zwana dalej „Fundatorem”.
 •  

 • Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego, prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: http://papilot.pl zwanego dalej „Serwisem”.
 •  

 • Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa, i obowiązki jego uczestników.
 •  

  § 2. UCZESTNICTWO W konkursie.

   

  e="text-align: center;" align="center">REGULAMIN KONKURSU

  „Zostań Testerką Garnier”

   

  § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

   

 • Organizatorem Konkursu  pt. „Zostań Testerką Garnier”, zwanego dalej „Konkursem” jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, NIP: 526-030-56-44, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 PLN, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej „Organizatorem”.
 •  

 • Fundatorem nagród w konkursie jest L’Oréal Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Daniszewska 4, 03-230 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000063684, NIP 524-030-33-75, zwana dalej „Fundatorem”.
 •  

 • Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego, prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: http://papilot.pl zwanego dalej „Serwisem”.
 •  

 • Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa, i obowiązki jego uczestników.
 •  

  § 2. UCZESTNICTWO W konkursie.

   

  1.     Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.

   

  2.     Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

   

  3.     Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatorów jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

   

  4.     Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.

   

  5.     Uczestnictwa w konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

   § 3. PRZEBIEG I WARUNKI UDZIAŁU W konkursie.

   

  1. Konkurs składa się z jednego etapu przeprowadzonego w terminie 28.06-6.07.2010 r.

   

  2. Aby wziąć udział w konkursie należy w powyższym terminie:

  a) prawidłowo odpowiedzieć na pytanie konkursowe,

  b) prawidłowo wypełnić i wysłać formularz konkursowy na serwisie, zawierający podstawowe dane uczestnika oraz opcję wyboru koloru produktu.

   

  3. Przesłanie formularza konkursowego następuje po wybraniu przez uczestnika Konkursu opcji „Wyślij” umieszczonej w formularzu, w którym to momencie na serwerze Serwisu zostaje zapisany czas przesłania formularza konkursowego.

   

  4. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać w danej edycji tylko jeden formularz konkursowy, o którym mowa w ustępie 1 powyżej, bez względu na ilość posiadanych kont pocztowych. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jeden formularz konkursowy w jednej edycji, za formularz konkursowy zgłoszony do Konkursu w danej edycji uważany będzie jedynie pierwszy zapisany na serwerze Serwisu.

   

  5. Po przesłaniu formularza konkursowego zawierającego odpowiedź na pytanie konkursowe uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

   § 4. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW.

   

  1.   Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

   

  2.   W konkursie spośród odpowiedzi na pytanie konkursowe zgłoszone przez uczestników spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej jury wskaże pierwsze dwieście osób, których zgłoszenia zostały zarejestrowane na serwerze jako pierwsze. Uczestnikowi, który spełnia powyższy warunek zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 a).

   

  3.   W skład jury wchodzą pracownicy Serwisu.

   

  4.   Organizator zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez uczestnika zgodnie z § 3 ust. 2 b) Regulaminu w terminie do 7.07.2010. 

   

  5.   Nagrodzony uczestnik obowiązany jest w ciągu 2 dni od dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia wysłać drogą elektroniczną na adres podany w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 4 powyżej, wiadomość zawierającą dane w zakresie niezbędnym do przesłania nagród przewidzianych Regulaminem (co najmniej adres zamieszkania). 

  § 5. NAGRODY.

   

  1.   Nagrodami w konkursie jest 200 sztuk Garnier Roll On z korektorem firmy L’Oreal po jednej sztuce dla każdego uczestnika spośród określonych w § 4 ust. 2.

   

  2.   Nagrody zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską na koszt Organizatora, na adres pocztowy wskazany przez nagrodzonego uczestnika Konkursu w sposób określony w § 4 ustęp 5 Regulaminu, w terminie 2 (dwóch) dni od dnia wskazania przez nagrodzonego uczestnika adresu pocztowego, na który ma zostać przesłana nagroda.

   

  3.   Jeden uczestnik Konkursu, może otrzymać tylko jedną nagrodę, przewidzianą niniejszym Regulaminem.

   

  4.   Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

   

  5.   Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu lub w terminie 7 dnia od dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia, o którym mowa w § 4 ust. 4 nie wskaże danych adresowych umożliwiających Organizatorowi wysłanie nagrody, lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 7 (7 dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatora. Fundatorem nagród w konkursie jest L’Oréal Polska Spółka z o.o.

   

  6.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu lub innych danych, na który to adres zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.

   

  7.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.

   

  8.   W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

   § 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.

 • Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, Portal Gazeta.pl, ul. Czerska 8/10, 00 - 732 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs: Zostań Testerką Garnier” w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania wyników Konkursu - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
 •  

 • Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację, chyba, że składający reklamację wskaże inny adres.
 •  

  § 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

   

 • Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, a pod warunkiem udzielenia przez Uczestnika zgody, także dla celów marketingowych Agory SA.
 •  

 • Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA. Dane osobowe uczestników nagrodzonych zostaną przekazane Fundatorowi w zakresie niezbędnym do wydania nagrody.
 •  

 • Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
 •  

 • Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 •  

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie.
 • § 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

   

  1.    Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.

   

  2.    W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

   

   

   

  Polecane wideo

  Komentarze (132)
  Ocena: 5 / 5
  Anonim (Ocena: 5) 24.07.2010 17:50
  dziś dostałam :)
  odpowiedz
  Anonim (Ocena: 5) 22.07.2010 15:42
  Dzisiaj dostałam :)
  odpowiedz
  Anonim (Ocena: 5) 14.07.2010 22:22
  Któraś z dziewczyn, które wygrały dostała już kosmetyk? Przyszedł w ogóle do was mail? Bo ja niby wygrałam, a po mailu i kosmetyku ani śladu...
  odpowiedz
  Anonim (Ocena: 5) 14.07.2010 14:59
  za przesylke placi Organizator konkursu. Wszystko jest napisane przeciez
  odpowiedz
  Anonim (Ocena: 5) 08.07.2010 21:27
  ja tez nie
  odpowiedz

  Polecane dla Ciebie