Krzywy NOS? Zmień swój LOS! (KONKURS)

Portal Papilot.pl oraz Grupa LUX MED zapraszają do udziału w wyjątkowym konkursie. Do wygrania operacja nosa, zakupy ze stylistą i wyższa samoocena!
Krzywy NOS? Zmień swój LOS! (KONKURS)
13.09.2011

Krzywy, zbyt duży, nadmiernie zadarty, za szeroki – problemów z nosem może być wiele. Jeśli patrząc w lustro czujesz, że z innym nosem byłabyś piękniejsza, koniecznie weź udział w konkursie i zawalcz o idealny profil!

O tym, jak bardzo nos może uprzykrzyć życie wie dobrze dr n. med. Lubomir Lembas, współpracujący ze Szpitalem Grupy LUX MED, który w październiku osobiście przeprowadzi wart nawet 12 000 złotych zabieg zwycięzcy naszego konkursu.

Dr n. med. Lubomir Lembas

Specjalizacja: chirurgia plastyczna, chirurgia ogólna

Wykształcenie: Absolwent Akademii Medycznej, doktor nauk medycznych. Członek PolskiegoTowarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Europejskiego i Światowego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej.

Doświadczenie: Klinika Chirurgii Plastycznej Dr A. Sankowskiego. Adiunkt w Klinice Chirurgii Plastycznej CMKP w Warszawie. Asystent, a później adiunkt Kliniki Chirurgii Ogólnej CMKP w Warszawie. Założyciel, przewodniczący, a później opiekun Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Chirurgii Ogólnej CMKP w Warszawie. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Chirurgii Plastycznej CMKP. Wieloletni nauczyciel akademicki w zakresie chirurgii plastycznej i ogólnej w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego Lekarzy w Warszawie. Wykładowca z zakresu chirurgii plastycznej na Wydziale Kosmetologii dla Lekarzy na Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach. Krajowy i międzynarodowy konsultant medyczny firmy Q-med. w dziedzinie Macrolane. Krajowy i międzynarodowy konsultant medyczny firmy Allergan w dziedzinie implantów piersi. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu chirurgii ogólnej i plastycznej.

Aby dostać szansę na metamorfozę należy:

1. Zrobić sobie zdjęcie lub wybrać jedno spośród posiadanych. Zdjęcie musi być wyraźnym, kolorowym portretem bez retuszu. Najlepiej bez makijażu. Maksymalna wielkość zdjęcia to 1 MB.

2. Zdjęcie należy przesłać na adres konkurs(at)papilot.pl. W tytuł widomości należy wpisać hasło NOS, a w treści podać: imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz umotywować w kilku zdaniach, dlaczego to właśnie Ty zasługujesz na wygraną!

Na zgłoszenia czekamy od dziś (tj. 12 września 2011) do najbliższej niedzieli (tj. 18 września 2011) do godziny 23:59. Wysłanie maila jest równoznaczne z akceptacją REGULAMINU.

Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń zespół specjalistów wybierze 25 osób, które zostaną zaproszone do Warszawy na konsultację chirurgiczną.  Ostatecznie to lekarz wybierze osobę, na której przeprowadzi operację. O terminie konsultacji wybrane osoby zostaną poinformowane 19 września 2011 telefonicznie oraz mailowo, a spotkania z lekarzem odbędą się najpóźniej 25 września 2011 roku. Uczestnicy sami pokrywają koszty dojazdu na konsultacje.

Osoba, która zajmie pierwsze miejsce w konkursie, będzie zobowiązana do udziału w sesji zdjęciowej dokumentującej rezultat operacji plastycznej (zdjęcia zostaną wykonane przed i po zabiegu), reportażu filmowym z przebiegu zabiegu, dokumentującym jego rezultaty oraz udziału w zakupach ze stylistką, będących częścią nagrody za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie.

W KONKURSIE MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ OSOBY OBU PŁCI, KTÓRYCH OGÓLNY STAN ZDROWIA JEST DOBRY, BEZ CHORÓB TARCZYCY, CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA.

portret

Regulamin konkursu „Krzywy nos? Zmień swój los!”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1.    Organizatorem konkursu „Krzywy nos? Zmień swój los!” (dalej zwanego „Konkursem”) jest LUX MED Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 21 C w Warszawie (dalej zwany Organizatorem).

1.2.    Koordynatorem Konkursu jest G7 Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Dzika 19/23/23, 00-172 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000297174, posiadająca numer NIP 7010106689 zwana dalej „Koordynatorem".

1.3.    Konkurs zostanie przeprowadzony na portalu www.papilot.pl, w terminie od 12 września 2011 r. do  18 września 2011 roku i będzie składał się z 2 Etapów:

-Etap I – zostanie przeprowadzony na portalu www.papilot.pl w dniach 12 września 2011 – 18 września 2011. Etap ten będzie polegał na wysłaniu przez Użytkowników na adres [email protected] zdjęcia (maksymalnie 1 mega) wraz z uzasadnieniem, dlaczego chcą dokonać metamorfozy i poddać się operacji plastycznej nosa.

-Etap II – Zostanie przeprowadzony w Warszawie, w placówce LUX MED podczas Konsultacji Lekarskiej przeprowadzonej przez specjalistów Chirurgii Plastycznej. Wyłonieni Uczestnicy w Etapie I będą zobowiązani pokryć koszt dojazdu do miejsca konsultacji.

1.4.     Uczestnikami konkursu mogą być osoby, które ukończą 18 rok życia, wyrażą chęć udziału w Konkursie, zaakceptują Regulamin Konkursu, wyrażą zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora (równoznaczne z akceptacją regulaminu) oraz wyrażą zgodę na wykorzystanie przez Organizatora jego wizerunku zgodnie z Regulaminem.

1.5.    Wysłanie zdjęcia konkursowego na adres [email protected] jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.                        

1.6.    W KONKURSIE MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ OSOBY OBU PŁCI, KTÓRYCH OGÓLNY STAN ZDROWIA JEST DOBRY, BEZ CHORÓB TARCZYCY, CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA.

1.7.    Osoba, która zajmie pierwsze miejsce w konkursie, jest zobowiązana do udziału w: sesji zdjęciowej dokumentującej rezultat operacji plastycznej (zdjęcia zostaną wykonane przed i po zabiegu), reportażu filmowym z przebiegu zabiegu, dokumentującym jego rezultaty oraz udziału w zakupach ze stylistką, będących częścią nagrody za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie.

1.8.    Każdy uczestnik Konkursu poprzez akceptację niniejszego Regulaminu wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora jego wizerunku w celu organizacji Konkursu oraz przygotowanie i wykorzystywanie sesji i reportażu określonych w pkt 1.7 powyżej zgodnie z wolą Organizatora.

1.9.    Nagroda w konkursie:

a)    zwycięzca zostanie poddany operacji plastycznej oraz weźmie udział w zakupach ze stylistką.

1.10.    W Konkursie nie mogą brać udziału osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, ani pracownicy i współpracownicy Grupy LUX MED.

1.11.    Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.12.    Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie Konkursu - na portalu www.papilot.pl.

2.    ZAŁOŻENIA KONKURSU

Regulamin konkursu „Krzywy nos? Zmień swój los!”

2.1.    Ogłoszenie Konkursu oraz inne wymagane niniejszym regulaminem ogłoszenia Organizatora dokonywane będą w Internecie.

2.2.    Konkurs zostanie ogłoszony i rozpocznie się w 12 września 2011 r. z chwilą ukazania się informacji o nim stronie www.papilot.pl

2.3.    O rozstrzygnięciu Konkursu Laureaci I Etapu zostaną powiadomieni drogą telefoniczną, mailową oraz przez ogłoszenie wyników na portalu papilot.pl

2.4.    Terminy końcowe poszczególnych etapów konkursu to:

a)    Etap I – 18 września 2011

b)    Etap II – zakończenie Etapu II nastąpi po przeprowadzeniu wszystkich konsultacji lekarskich. O terminie konsultacji Laureaci I Etapu zostaną poinformowani 19 września 2011, a konsultacje odbędą się najpóźniej 25 września 2011 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia jednego terminu konsultacji dla wszystkich Laureatek I Etapu Konkursu Metamorfozy.

3.    ZASADY PROWADZENIA KONKURSU:

3.1.    W Etapie I zostanie wyłonionych 25 Uczestników. Osoby te zostaną wytypowane przez Jury Konkursowe, w skład którego wejdą specjaliści Chirurgii Plastycznej. Wytypowani Laureaci Etapu I przejdą do drugiego (ostatniego) Etapu Konkursu.

3.2.    W II Etapie Konkursu po przeprowadzeniu Konsultacji Lekarskich, spośród 25 Uczestników, Lekarze Specjaliści wybiorą jedną osobę, która zostanie poddana operacji plastycznej.

3.3.    Uczestnik, o których mowa w punkcie 3.2.  otrzyma od organizatora nagrodę, o których jest mowa w punkcie 1.9. niniejszego Regulaminu.

3.4.     Jedna osoba może wziąć tylko raz udział w konkursie.

3.5.    Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia o akceptacji niniejszego Regulaminu.

3.6.    Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu ze zgodą na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora dla celów związanych z Konkursem oraz w razie wygranej na publikację jego danych (imię i nazwisko) na stronie internetowej LUX MED sp. z o.o oraz portalu papilot.pl

3.7.    Dane osobowe uczestników konkursu w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu będą przetwarzane przez organizatora konkursu tj. LUX MED Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 21c, w celu realizacji przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu własnych produktów i usług Organizatora konkursu. Organizator gwarantuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Podanie danych jest dobrowolne. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

3.8.     Przyznanie nagrody przez LUX MED Sp. z o.o. jest jednoznaczne z przeniesieniem wszelkich majątkowych praw autorskich do umieszczanych treści w aplikacji konkursowej na następujących polach eksploatacji:

a) publikowanie we wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych z LUX MED. Sp. z o.o. typu ulotka, kwartalnik, strona www, strona intranetowa , a ponadto

b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

c) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

d) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt c - publiczne wykonanie,  utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

3.9. Organizatorzy zastrzegają, że nie zwracają w żadnej formie zdjęć oraz treści zgłoszonych do Konkursu

4.    PRZYZNAWANIE NAGRÓD:

4.1.    Laureaci wyłonieni zostaną według zasad opisanych w punkcie 3.

4.2.    Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej telefonicznie w terminie najpóźniej do 19 września 2011 r.

4.3.    Nagrody przekazane zostaną laureatom w indywidualnie ustalony między laureatami, a LUX MED Sp z o.o. sposób.

5.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

5.1.    Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:

a)    Zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

b)     Nie doręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane niepodaniem przez Uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem.

c)     Świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.

d)    Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

e)    Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu w każdym czasie bez wyboru żadnego zwycięzcy Konkursu.

Polecane wideo

Komentarze (178)
Ocena: 5 / 5
Anonim (Ocena: 5) 20.10.2011 12:13
haa napisali że było tylko 46 dziewczyn na konsultacji i że były konsultacje 29 i 30 wrzesnia a ja byłam 26 pssss
odpowiedz
Anonim (Ocena: 5) 18.10.2011 21:18
też mi napisali odmowne..... gratuluję dziewczynie, która wygrała o ile kogoś wybrali :)
odpowiedz
Anonim (Ocena: 5) 18.10.2011 18:59
do mnie też to samo napisali :P ja myślę że przez te komenty nasze faktycznie wezmą jedną dziewczynę na operację....
odpowiedz
Anonim (Ocena: 5) 18.10.2011 18:40
podejrzewam ze wyczytali nasze komentarze i sie wystraszyli :D do kazdej pewnie to wysłali :D a zaraz napisza ze "tak ja wygralam" jakos wierzyc mi sie w to niechce:D
odpowiedz
Anonim (Ocena: 5) 18.10.2011 17:54
oooo, wysłali @ z info,że wybrali inną kandydatke. też macie wiadomości? jeśli któraś faktycznie zwyciężyła to niech się pochwali :))))
odpowiedz

Polecane dla Ciebie