Claire Dederer, Pozerka. Moje życie w dwudziestu trzech pozycjach jogi